هوا برش

هوا برش یا همان برش هوا گاز و… از روش های رسمی و نسبتا ارزان قیمتی می باشند که در آن سوخت یعنی گاز به همراه اکسیژن برای عملیات چوش دادن و یا برش دادن انواع فلزات مورد استفاده قرار میگیرد و این روش برای جوشکاری و برش کاری استفاده میگردد. برای جوش دادن قطعات از روش اکسیژن، سوخت گاز استفاده می شود در حال حاضر این روش برای جوش دادن لوله ها ، استفاده جهت تعمییرات و ساخت کار های هنری استفاده می شود. در هوا برش از یک مشعل برای حرارت دادن فلزات استفاده می شود. هوا برش ، هوا گاز یک فرایند برش حرارتی است که از اکسیژن و سوخت استیلن، پروپان، پروپلین و گاز طبیعی استفاده می کند.
به بالای صفحه بردن