فولاد CK55

نام محصول : فولاد CK55

گروه : فولادهای قابل عملیات حرارتی 

فولاد CK55 که در خانواده فولاد قابل عملیات حرارتی قرار دارد مناسب برای استفاده در فنرها، فنر های قابل عملیات حرارتی،شفت های قابل سخت کردن سطحی می باشد.

نام فولاد

بهلر جدید :V960

بریتانیا : 070m55,060a57

فرانسه : 2C55,XC54,XC55H1

ایتالیا :C55

ژاپن : S55C,S55C-CSP,S55CM

اسپانیا : F.1150,C55K

روسیه :60,60G,60GA

روشلینگ : R6پلدی :W5

آمریکا :1055,A331

خواص مکانیکی

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))700-950

سختی: (HB) 229

عملیات حرارتی

دمای برگشت دادن: 550-660

دمای سخت کردن: 805-845

دمای آنیل کردن: 650-700

دمای آهنگری: 850-1050

دمای نرماله : 825-865

خواص فیزیکی

مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.12

دانسیته :(g/c(m^3)) 7.85

مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))20010^(-3)

دانسیته :(w/(mk)) 0.5

کاربرد

قطعات برای ساختن موتور و خودرو و قطعات ماشین سازی

توضیحات محصول

فولاد CK55 که در خانواده فولاد قابل عملیات حرارتی قرار دارد مناسب برای استفاده در فنرها، فنر های قابل عملیات حرارتی،شفت های قابل سخت کردن سطحی می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن