برش گیوتین

دستگاهای برش گیوتین برای برش انواع ورق ها در ضخامت های مختلف می باشد. ورق کاری (گیوتین) به مجموع عملیاتی گفته می شود که به منظور فرم و شکل دادن به ورق انجام می گردد. این عملیات ها بسیار زیاد هستند از جمله عملیات برشکاری ، خم کاری، کشش عمیق، منتاژ ورق و… را نام ببرید. برش به روش گیوتین یکی از سریع ترین روشهای برش ورق های فلزی است. از خوبی های برش با دستگاه گیوتین می توان به مواردی چون مناسب برای برش به اندازه ای کوچک تر کیفیت بالا سطح برش خورده و کم هزینه بودن این روش اشاره کرد .  
به بالای صفحه بردن